Národního kolo 52. ročníku Chemické olympiády

5. února 2016

Ve dnech 25. – 28. ledna 2016 jsem se zúčastnil národního kola 52. ročníku Chemické olympiády. Soutěž se konala v areálu Univerzity Pardubice, zejména pak na Fakultě chemicko-technologické.

V pondělí se konalo poklidné slavnostní zahájení, kde nás uvítali nejen organizátoři soutěže, ale také nejvyšší představitelé Fakulty chemicko-technologické. Atmosféra zhoustla až druhý den, kdy se konala první, teoretická část soutěže. Protože test trval 3 hodiny a všichni byli po dopsání fyzicky, ale hlavně psychicky vyčerpaní, následující program byl zaměřen spíše relaxačně. Jednalo se o prohlídku zámku v Pardubicích a nedaleké radiační stanice.  Večer nás čekalo zdařilé divadelní představení Čechovova dramatu Racek v pardubickém divadle Exil.

Následující den se opět nesl v duchu soutěžení, které se tentokrát týkalo druhé, praktické části. Tato část ovšem nespočívala pouze v provedení chemických pokusů, ale zejména ve správných výpočtech a v ověření znalostí teoretického základu, které se k dané praktické úloze vztahovaly. Odpolední program byl věnován exkurzi, kterou si každý účastník mohl zvolit ze tří možností. Na výběr byla návštěva chemické společnosti Synthesia, farmaceutické společnosti ContiPro, anebo pardubického pivovaru Pernštejn. Já jsem si zvolil návštěvu ContiPro, kde jsem měl možnost spatřit výrobu kyseliny hyaluronové a způsob, jakým se převádí na nanovlákna, jelikož v této formě se dále užívá v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Večerní program se odehrával ve studentském klubu v univerzitním areálu, kde byla olympiáda neformálně zakončena a kde jsme měli možnost osobně se seznámit s autory úloh.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže s předáním diplomů a cen se konalo den poslední v rytířském sálu zámku v Pardubicích. Nejvíce se mi na soutěži líbilo minimum agresivní soutěživosti obvyklé u krajských kol, naopak celou akci provázela přátelská atmosféra, díky níž jsem si ze soutěže odnesl spoustu zajímavých zážitků a příjemných vzpomínek.

Petr Nohejl, oktáva

Poslední novinky