Návrat ke kořenům

17. listopadu 2015

PEDAGOGICKÁ POEMA 2015 – KROMĚŘÍŽ

Ve dnech 9. až 12. listopadu proběhla v Kroměříži Národní přehlídka přednesu, čtení a improvizace žáků středních pedagogických škol – Pedagogická poema. Tato přehlídka se po mnoha letech vrátila do místa svého původního vzniku a ani naše škola u pokračování tradice setkávání pedagogických škol nechyběla. Reprezentovali nás Šimon Vágner (3L) za improvizaci, Klára Pazderková (2. SOŠPg) za přednes a Nikola Šustová (4a. SOŠPg) za četbu. Po pondělním zahájení, při kterém si účastníci vyslechli několik písní v podání pěveckého sboru místní pedagogické školy Kroměříž a vzpomínky několika pamětnic prvních kroměřížských Poem, resp. původního Memoriálu Oldřicha Tillmanna, přišly na řadu workshopy pro každou kategorii zvlášť a také pro pedagogy. Práce v jednotlivých dílnách pokračovala přes celé úterý, večer se šlo na divadelní představení Časoprostor (autorskou inscenaci studentek Výchovné dramatiky pro Neslyšící JAMU). Středa byla vyhrazena vlastní přehlídce, tento rok opět částečně soutěžní. Účastníci byli lektory dílen rozděleni do tří dovednostních pásem, bronzového (učedník), stříbrného (tovaryš) a zlatého (mistr). Jejich vyhlášení proběhlo ve čtvrtek.

Naši žáci si odnesli dvě stříbrná místa (přednes, improvizace) a jedno místo zlaté (čtení). Za úspěšnou reprezentaci naší školy patří Kláře, Šimonovi i Nikole velký dík!

Poslední novinky