Návštěva Dětského centra Kolín

7. listopadu 2016

V pondělí 7. 11. 2016 se seminář speciální pedagogiky 4. SOŠPg vypravil do kolínského Dětského centra

Dětské centrum je určeno pro děti od 0 – 3 let. V Centru mohou pobývat i starší sourozenci, kteří navštěvují dětskou skupinu přímo v budově. Matky s dětmi zde také nalézají útočiště.

Na stejném místě se nachází také dětská neurologická ambulance a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zde může být umístěno dítě každého věku na 24 hodin, než soud rozhodne o jeho dalším osudu.

Ujasnili jsme si změny v občanském zákoníku, konkrétně § 452 O zvláštních řízeních soudních, a také nová pravidla osvojení, seznámili jsme se s chodem celé instituce. Viděli jsme tři oddělení od kojenců až po předškolní věk.  Měli jsme možnost setkat se i s handicapovanými a znevýhodněnými dětmi.

Všichni jsme si exkurzi užili, načerpali jsme spoustu nových informací a doplňujících poznatků k maturitě. Největší dík patří paní PhDr. Marii Frajerové, která exkurzi zorganizovala, paní ředitelce MUDr. Evě Nemeškalové a hlavní sestře za umožnění prohlídky celého Centra.


 (dříve kojenecký ústav).  (Odkaz: http://dckolin.webnode.cz/o-nas/ )

Seminář speciální pedagogiky 4. SOŠPg

Poslední novinky