NÁVŠTĚVA DIAKONIE

7. dubna 2015

Dne 24. 3. 2015 paní profesorka Marie Frajerová zajistila exkurzi pro 2. SOŠPg v Diakonii v Čáslavi. Studentky čekala nejprve krátká přednáška. Následovala zajímavá prohlídka zařízení. Nakonec dívky shlédly poučné video o možnostech terapií v obdobných institucích.

Při přednášce jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. V první řadě jsme se seznámili s vedoucí služby prevence, v jejíž funkci je DiS. Dagmar Zemanová, která nás provázela po celou dobu exkurze. Nejprve nás seznámila s historií Diakonie v Čáslavi, vysvětlila ,co zařízení nabízí, kteří klienti je navštěvují a jaké výchovně vzdělávací možnosti jim nabízejí. Zasvětila nás do chodu zařízení a velice srozumitelně objasnila pojmy související s poskytovanými sociálními službami.

Exkurze pokračovala prohlídkou budovy. Měli jsme možnost nahlédnout do speciálně zařízených místností ( snouzelen, muzikoterapie…), tělocvičny, jídelny, pracovních dílen i pokojů klientů a zároveň si vyzkoušet práci s některými pomůckami. V průběhu exkurze jsme se seznámili a hovořili s některými klienty.

Nejzajímavější pro nás bylo zapojení do hodin tamní ZŠ . Nejprve jsme sledovali, jak zdejší učitelé pracují s dětmi mentálně postiženými nebo s žáky s kombinovanými vadami. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jaké je takové děti vyučovat. Měli jsme k dispozici procesuální schémata. Rozdělili jsme se do dvojic a zkusili si několik listů vypracovat s jedním žákem.

Na závěr jsme shlédli video , ve kterém byly představeny terapie, které je možno využívat v běžné i speciální praxi. Návštěva této instituce v nás zanechala silné emocionální zážitky . Konkrétní vyjádření pocitů:

E.H.: „Lákalo by mě zde pracovat, ale asi bych neměla takovou trpělivost. Obdivuji pracovníky, kteří zde pracují.“

K.B.: „Pracovat tam je velká odvaha. Vidět záchvaty každý den, musí být pro pracovníky velká psychická zátěž.“

K. M.: „Obdivuji zdejší pracovníky, že dokáží žít s vědomím, že někteří klienti se nikdy nezlepší a nemají šanci na normální život.“

V. G.: „Obdivuji učitele, který zde pracuje. Podle mě muži mají menší vlohy k tomuto povolání než ženy.“

X.Y. „Láká mě to. Obdivuji ty lidi, kteří zde pracují. Myslím si, že mají sílu, trpělivost a vůli větší než my všichni ostatní.“

Děkujeme za zprostředkování exkurze p.prof. Frajerové a vedení Diakonie ZŠ speciální a praktické v Čáslavi za nahlédnutí do instituce, která se pro mnohé z nás stane profesionálním působištěm. Petra Neubauerová, 2.ročník SOŠPg

Poslední novinky