Návštěva kvinty v Diakonii Českobratrské církve evangelické v Čáslavi

19. května 2014

Ve středu 14.5.2014 se nám naskytla možnost navštívit čáslavskou Diakonii, kde se nás ujala sama paní ředitelka Ing. Jitka Richterová, a provedla nás celou budovou.

Exkurze byla zahájena v tamní družině, kde jsme vyslechli úvodní výklad a zhlédli dokumentární film natočený obdobným střediskem Diakonie v Ostravě. Jeho prostřednictvím jsme se seznámili se službami, které tyto instituce poskytují, s typy terapií, včetně ukázky mnoha aktivit a společenských akcí, kterých se klienti mohou účastnit pro zpestření denního programu. Pak následovala prohlídka jednotlivých učeben vybavených nejlepší technikou dotovanou z evropských fondů. Mnohdy jsme mohli technickou vybavenost školy jen tiše závidět. Podívali jsme se i do speciálně upravených umýváren a do herny s interaktivními elementy vyrobenými v IQ Parku Liberec. Mohli jsme také nahlédnout do hodiny a zjistit, jak vůbec vyučování těchto dětí probíhá. Nakonec jsme se pozdravili s přátelskými klienty, kteří nám dokonce zazpívali a sklidili velký potlesk.

Tímto bychom chtěli poděkovat nejen vedení Diakonie, ale i paní profesorce Hyblerové za iniciativu a organizaci této akce.

Za třídu kvinta Adéla Štefánková

Poslední novinky