Návštěva muzea budoucnosti Ars Electronica Center v předvánočním Linci

22. prosince 2013

Ve středu 11. prosince 2013 se konala pro studenty gymnázia exkurze do rakouského města Lince. Program zahrnoval především návštěvu známého muzea budoucnosti, poté prohlídku města a návštěvu tradičních vánočních trhů

Ars Electronica Center je moderní muzeum budoucnosti, založené v roce 1979. V tomto muzeu se nacházejí vynálezy moderní doby. Centrem nás provázela průvodkyně se zajímavým výkladem a poté jsme si mohli znovu prohlédnout celé centrum sami. Navštívili jsme 3D kino s velice poutavou projekcí, která nám nabídla zhlédnutí seskoku ze stratosféry Felixe Baumgartnera nebo pohled na naši Zemi z vesmíru. Dále si studenti vyzkoušeli některé z vystavených vynálezů, jako například rentgenový tablet, který přiložením před tělo zobrazoval kosti nebo vnitřnosti těla. Tato prohlídka se nám líbila a obohatila nás o zajímavé zážitky.

Po návštěvě AEC jsme se přesunuli do centra města, kde se konají vánoční trhy. Podle mapy města a pracovních listů, které jsme měli vyplnit, jsme si prohlédli historické centrum s mnoha památkami z různých historických etap. V pozdních odpoledních hodinách nám ještě zbylo dostatek času projít si vánoční trhy, zakoupit si drobnosti nebo se osvěžit tradičními pochutinami. Domů jsme odjížděli unaveni, ale nadšeni. 

Poslední novinky