Návštěva Pražského hradu

29. dubna 2015

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se třída I. G společně s vybranými studenty ostatních tříd čtyřletého gymnázia vydala do Prahy s cílem navštívit sídlo prezidenta – Pražský hrad.

Úderem deváté hodiny nás na Hradčanském náměstí přivítala naše průvodkyně Mgr. Lukáčová, která nám podala vysoce kvalitní výklad o historii Pražského hradu a Hradčan. Nejdříve jsme navštívili Chrám sv. Víta, kde nás kromě mohutnosti a stavitelské dokonalosti zaujala i vitrážemi bohatá výzdoba oken. Zvlášť jsme byli upozorněni na okno vyzdobené podle návrhu Alfonse Muchy. Naší pozornosti neušla ani kaple sv. Václava s vchodem ke korunovačním klenotům. Druhým objektem naší prohlídky se stal Starý královský palác s Vladislavským sálem, v němž  probíhají různá slavnostní shromáždění spojená významnými dny České republiky.

Naše kroky potom vedly do baziliky sv. Jiří, kde nás kromě velmi dobré akustiky zaujaly i informace o cenných archeologických nálezech pocházejících z tohoto prostoru. Putování hradním komplexem jsme ukončili prohlídkou Zlaté uličky a střídání vojáků Hradní stráže bylo příjemným zpestřením na závěr. Za organizaci exkurze děkujeme paní profesorce Čechové a panu profesorovi Havlovi.

Za všechny zúčastněné studenty,

Roman Bechyně, I.G

Poslední novinky