Německé stipendium

8. října 2014

„Tento pobyt mi umožnil obohatit si svou slovní zásobu, více komunikovat, poznat nové kamarády, poznat jinou společnost a novou kulturu a dodal mi sebevědomí“

Minh Do Hanh ze Sexty získala německé vládní stipendium a odcestovala na 3 týdny do Marburgu. Tento pobyt měl studijní, kulturně-poznávací a společenskou náplň. Nedílnou součástí byl pobyt v německé rodině po celou dobu, který posloužil k prvotnímu prolomení jazykové bariéry a navázání přátelských kontaktů s německou rodinou.

Jak hodnotí Milli stipendijní pobyt? Přečtěte si následující řádky.

„V Marburgu jsem strávila velmi krásné tři týdny. Účastníci byli ubytování v rodinách. Ve všedních dnech jsem chodila do školy (vyučování bylo pouze do 6. hodiny) nebo se podnikaly exkurze do okolních vesnic nebo blízkých měst s bohatou historií. A o víkendech jsem měla čas něco podnikat se svou rodinou. Čas s rodinou byl vždy ten nejlepší. I když jsem byla ve škole moc ráda, tak jsem se těšila, až odzvoní poslední hodina, abych mohla být se svou rodinou a rodinnými kamarády. Díky mé báječné rodině jsem poznala spoustu nových kamarádů, sblížila jsem se o něco více s němčinou a podnikala jsem to, co jsem už roky nemohla.

Tento pobyt mi umožnil obohatit si svou slovní zásobu, více komunikovat, poznat nové kamarády, poznat jinou společnost a novou kulturu a dodal mi sebevědomí ve více ohledech. Kdybych mohla, tak bych se ráda tohoto pobytu znova zúčastnila ... . Ale určitě znovu navštívím svou rodinu a učitele, kteří mě doprovázeli po celou dobu pobytu, a jejich štědrost jim oplatím. „

Milli (Minh Do Hanh)

Ivana Frýbová, učitelka německého jazyka

Poslední novinky