Německý divadelní festival v Pardubicích

31. října 2016

Ve středu 18.10 jsme se společně s paní profesorkou Frýbovou vydali do pardubického Divadla 29 na ranní představení.

Německy mluvená hra „Steh Deinen Mann!“ s podtitulem „Monolog eines Fußballers“ pro nás byla krokem do neznáma. I když jsme dopředu věděli, že se v ní bude jednat o problematiku homosexuality ve fotbale, nějak jsme si tato dvě témata nemohli spojit.

Začátek představení v podobě až kabaretního vystoupení hlavního protagonisty nás lehce šokoval a mnohé i možná odradil, avšak v průběhu hry se začala výše zmiňovaná témata více prolínat. Hlavním faktem celého představení bylo, že 10% všech mužů jsou homosexuálové, tudíž v každém německém týmu jsou 2 gayové. To podnítí fotbalového fanouška Mathiase k hledání homosexuálního spoluhráče v jejich oddíle. Při hledání klade otázky sám sobě i fanouškům fotbalu a snaží se nalézt odpovědi. Klíčovým heslem celé hry bylo sousloví „Schwulen beim Fußball“.

Ke konci hry jsme všichni napjatě očekávali jméno onoho homosexuálního hráče, avšak protagonista Mathias nás dokonale zmátl svojí fabulací, tudíž doteď nevíme, jakého výsledku a jména se dopracoval.

Na závěr bych chtěla poděkovat paní profesorce za zprostředkování kulturního zážitku s netradičně zpracovaným tématem, které v nás podnítilo mnoho zajímavých myšlenek.

Za třídu oktáva Eliška Chudomelová

Odkaz na fotogalerii

Poslední novinky