Nová stálá výstavka

14. ledna 2015

Díky projektu ESF "Moderní biologie", který je nyní dokončován a který přinesl do vybavení kabinetu BIO na školách výjimečnou mikroskopickou techniku i nové pomůcky, se podařilo i rozšířit a obohatit především školní mineralogickou a paleontologickou sbírku.

Přírůstky jsou tvořeny vzorky pocházejícími z celého světa a nejatraktivnější z nich jsme vybrali do stálé výstavky umístěné vedle dveří do učebny BIO -  č. 2. Vzorky jsou opatřeny popisky s určením, místem naleziště a v případě zkamenělin (fosilií) i přibližným stářím. Věříme, že vystavené přírodniny mohou zvednout zájem studentů o neživou přírodu, jejíž studium bylo po více jak čtvrtstoletí zařazeno do výuky gymnázií. Za managerskou funkci na zmíněném
projektu financovaném z peněz Evropské unie patří poděkování především p. Mgr. Tomáši Hasíkovi.
PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel školy

Poslední novinky