Období zkoušek

12. dubna 2017

V úterý 11. 4. 2017 začalo období zkoušek jak maturitních, tak přijímacích, letos povinných pro všechny maturitní obory.

V uvedený den absolvovali letošní maturanti písemnou práci z českého jazyka. Protože tyto práce budou na rozdíl od loňského roku hodnoceny v CERMAT, byl
termín velmi časný. Ve středu 12. 4. vykonalo přes 90 zájemců o studium všech tří nabízených čtyřletých oborů přijímací testy 1. termínu z
matematiky a českého jazyka. V příštích týdnech nás čekají ještě školní ověření talentu ke studiu oboru 7531M01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika a vše znovu v druhém termínu. Také maturanti absolvují další testy a písemné práce v rámci společné části maturitních zkoušek a v
týdnech od 15.5. do 26. 5. budou probíhat ústní zkoušky jak společné, tak profilové části maturit. Celé období je náročné organizačně a doprovázené až neúměrně narůstající administrativou. Pro zajištění podmínek k písemným zkouškám i zkouškám "talentovým" jsme museli vyhlásit dva dny ředitelského volna a i v mnoha příštích dnech bude škola fungovat podle náhradních rozvrhů hodin. Maturantům i uchažečům o studium přejeme co nejlepší výsledky.

Poslední novinky