Olympiáda v českém jazyce, 2017/ 2018, školní kolo

8. prosince 2017

8. prosince 2017 se uskutečnila školní kola olympiády v českém jazyce pro 1. a 2. kategorii.

Studenti tercie prověřovali své nabyté znalosti z českého jazyka pouze v čtyřčlenné skupince. Jejich výsledky můžeme považovat za dobré, ba dokonce za výborné.  Zvláště gratulujeme těm, kteří se umístili na prvních třech místech.

  1. místo Magdaléna Vavřínová  18 + 10 = 28 bodů
  2. místo Tereza Kašparová         14 + 9   = 23 bodů
  3. místo Martin Kubeš                  14 + 8  = 22 bodů
  4. místo David Svoboda                11 + 7  = 18 bodů

Zástupci prvních až čtvrtých ročníků gymnázia, lycea, SOŠPg a příslušných tříd víceletého gymnázia se sešli k vědomostní prověrce z českého jazyka v hojném počtu (35 studentů). Ve slohové práci prokázali velké tvůrčí schopnosti, více chybovali při odpovědích na záludné a dost obtížné otázky z tvarosloví, skladby, sémantiky, derivologie a stylistiky. (pozn. - zaslání olympiády bylo centrálně rozesíláno krajskými školskými odbory.) I přesto předvedli účastníci školního kola to hlavní- zájem o samotný předmět- český jazyk. A za to jim patří velké poděkování. Za tuto II. kategorii nominovaly do okresního kola profesorky NOVÁKOVÁ, ŠORČÍKOVÁ a SOŠKOVÁ následující studenty z gymnazijních tříd:

  1. Pavlas Vojtěch    II. G                              23                   10                   33
  2. Vášová Barbora  Sep                               21,5               10                   31,5
  3. Benda Marek      II.G                                20                   10                   30

Nejlepšími češtináři z kandidátů odborných škol, tj. SOŠPg a lycea, se staly dívky

  1. Kateřina Jirků             4.Pg                     24                   8                     32
  2. Kateřina Štainerová 2.a Pg                    21,5                 9                     30,5
  3. Radka Novotná         3.Pg                       18                    8                     26

Všem, kteří úspěšně předvedli své znalosti a obsadili medailové pozice, předá malé „ předvánoční“ ocenění pan ředitel, Mgr. David Tichý.

 Mgr. Daniela Sošková

Poslední novinky