OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – II. KATEGORIE

11. prosince 2016

Dne 9. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Tentokrát se účastnili pouze studenti zastupující 2. cyklus, tj. střední školy. Nemáme žáky tercie a kvarty, a proto nižší kategorie zůstala neobsazena.

Zástupci prvních až čtvrtých ročníků gymnázia, lycea, SOŠPg a příslušných tříd víceletého gymnázia se sešli k vědomostní prověrce z českého jazyka v hojném počtu (31 studentů). Ve slohové práci prokázali velké tvůrčí schopnosti, více chybovali při odpovědích na záludné a dost obtížné otázky z tvarosloví, skladby, sémantiky, derivologie a stylistiky. (pozn. - zaslání olympiády bylo centrálně rozesíláno krajskými školskými odbory.) I přesto předvedli účastníci školního kola to hlavní- zájem o samotný předmět- český jazyk. A za to jim patří velké poděkování. Za tuto II. kategorii nominovaly do okresního kola profesorky NOVÁKOVÁ,ŠORČÍKOVÁ a SOŠKOVÁ jen ty nejlepší.

Gymnázium budou v okresním kole reprezentovat : David Jandečka= Sexta , Simona Břeňová= III.G  a Marek Benda z I. ročníku G.

 Za SOŠPg a lyceum budou obhajovat svá výborná umístění ze školního kola: Klára Pazderková 3.Pg, Bohdana Lejnarová 4.Pg a Monika Loumanová 1.Pg.

Všem studentům děkujeme za účast ve školním kole a vítězům přejeme další vavříny v okresním kole.

Mgr. Daniela Sošková

Tabulka s přehledem výsledků

 

                              

 

 

 

 

Poslední novinky