OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

29. ledna 2014

28. 1. 2014 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž probíhala ve dvou kategorií- II.B pro studenty tercie a kvarty a III.A pro studenty 1.- 3. ročníku gymnázia a kvinty, sexty a septimy.

Celkem se soutěže zúčastnilo 15 v  II.B kategoriích a 23 studentů v III.A kategorii.

Studenti se utkali v poslechu, čtení a konverzaci na různá témata a prokázali skvělé výkony.

Kategorie II.B :

  1. místo – Hana Jelínková/ kvarta/
  2. místo – Lucie Petrová / kvarta/
  3. místo –Tereza Tobišková/ kvarta/

Kategorie III.A

  1. místo – Šimon Hanzal / sexta/
  2. místo – Martin Holoubek / kvinta/
  3. místo –Minh Do Hanh /kvinta/

Všem studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

J.Fričková

Poslední novinky