OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – II. KATEGORIE

11. prosince 2015

Dne 11. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Tentokrát se účastnili pouze studenti zastupující 2. cyklus, tj. střední školy. Nemáme žáky tercie a kvarty, a proto nižší kategorie zůstala neobsazena.

Zástupci prvních až čtvrtých ročníků gymnázia, lycea, SOŠPg a příslušných tříd víceletého gymnázia se sešli k vědomostní prověrce z českého jazyka v hojném počtu (33 studentů). Ve slohové práci prokázali velké tvůrčí schopnosti, více chybovali při odpovědích na záludné a dost obtížné otázky z tvarosloví, skladby, sémantiky, derivologie a stylistiky. (pozn. - zaslání olympiády bylo centrálně rozesíláno krajskými školskými odbory.) I přesto předvedli účastníci školního kola to hlavní- zájem o samotný předmět- český jazyk. A za to jim patří velké poděkování. Za tuto II. kategorii nominovaly do okresního kola profesorky NOVÁKOVÁ,ŠORČÍKOVÁ a SOŠKOVÁ jen ty nejlepší.

Gymnázium budou v okresním kole reprezentovat : David Jandečka=Kvinta a Vojtěch Vařečka= II.G  a Eliška Auersvaldová ze IV.G.

 Za SOŠPg a lyceum budou obhajovat svá výborná umístění ze školního kola: Kateřina Jiráková z 3.Pg , Klára Pazderková 2.Pg a Radka Novotná 1.Pg.

Všem studentům děkujeme za účast ve školním kole a vítězům přejeme další vavříny v okresním kole.

Zde výsledkové litiny -  ročníky gymnázia, ročníky lycea a pedagogické školy

Mgr. Daniela Sošková

Poslední novinky