Olympiáda v českém jazyce

15. prosince 2013

13. prosince 2013 se uskutečnila školní kola olympiády v českém jazyce pro 1. a 2. kategorii.

Studenti tercie a kvarty poměřovali své dovednosti za asistence profesorky ŠORČÍKOVÉ a HYBLEROVÉ, které poté vyhodnotily nejlepší účastníky nižší věkové skupiny.

1. místo  - Hana Jelínková, kvarta, celkem 24 bodů

2. místo  -  Lucie Petrová, kvarta, celkem 23 bodů

3. místo  -  David Jandečka, tercie, celkem 21 bodů

Zástupci prvních až čtvrtých ročníků gymnázia, lycea, SOŠPg a příslušných tříd víceletého gymnázia se sešli k vědomostní prověrce z českého jazyka v hojném počtu (32 studentů). Ve slohové práci prokázali velké tvůrčí schopnosti, více chybovali při odpovědích na záludné a dost obtížné otázky z tvarosloví,

skladby, sémantiky, derivologie a stylistiky. (pozn. - zaslání olympiády bylo centrálně rozesíláno krajskými školskými odbory.) I přesto předvedli účastníci školního kola to hlavní- zájem o samotný předmět- český jazyk. A za to jim patří velké poděkování. Za tuto II. kategorii nominovaly do okresního kola profesorky NOVÁKOVÁ, PIPKOVÁ a SOŠKOVÁ následující studentky:

Ulrika Tillmann       - 1. místo , septima, 30 bodů ( maximální počet!)BRAVO!

Aneta Petrová          - 2. místo, oktáva, 28 bodů

Lenka Ambrožová   - 3. místo, I. G, 27 bodů

Nejlepšími češtináři z kandidátů odborných škol, tj. SOŠPg a lycea, se staly

Vendula Jeřábková        - 1. místo, I. L

Pavlína Kratochvílová  -  2. místo, 4. Pg     stejný počet bodů

Alena Kuchová              -  2. místo, 2a. Pg   stejný počet bodů

Všem, kteří úspěšně předvedli své znalosti a obsadili medailové pozice, předá malé „ předvánoční“ ocenění pan ředitel, PaedDr. Zdeněk Sejček .

Školní kolo, kat. 1 - sloh, Školní kolo, kat. 1 - zadání, Školní kolo, kat. 2 - sloh, Školní kolo, kat. 2 - zadání, Výsledková listina

 

Okresní kolo se uskuteční dne 6. února 2014 v Kutné Hoře.

 

Mgr. Daniela Sošková

 

 

 

V Čáslavi dne 13. prosince 2013      

Poslední novinky