Přírodou východního Polabí

19. dubna 2017

V den, kdy maturující studenti zasedli poprvé k maturitním písemným pracím, studentíci Primy a Sekundy se vybrali na návštěvu Východočeského muzea v Pardubicích.

Krásné modely živočichů i s jejich přirozenými biotopy i zvuky jim nabídla stálá expozice přírody východního Polabí. Krátkodobá expozice zaměřena na tematiku tažných ptáků je zaujala mnoha přitažlivě zpracovanými fakty, mnohdy překvapivými. Skupinku nadšených milovníků přírody doprovázela svým zasvěceným komentářem paní profesorka Kořínková, která spolu s třídními učitelkami studenty doprovázela.

Závěrečnou tečkou v areálu pardubického zámku byla malá výstavka modelů Lega sestavená ze soukromých sbírek. Naši studenti si návštěvu jak expozic přírodního bohatství regionu, tak i výstavku Lega patřičně užili a strávili tak zajímavý den.

Poslední novinky