PEDAGOGICKÁ POEMA 2015 – ŠKOLNÍ KOLO

18. října 2015

14. října proběhlo tradiční školní kolo Pedagogické poemy určené studentům pedagogické školy a lycea.

Do kategorie přednes, četba a improvizace se (po doporučení z případných třídních kol) nahlásilo 17 studentek a 3 studenti. Po úvodní improvizační rozcvičce začala v poklidném duchu jednotlivá vystoupení. Nejprve přednes, po té četba (tentokrát z Živočichopisu Miloše Macourka) a improvizace (na základě slova či předmětu od diváků), na závěr proběhla společná reflexe, v níž účastníci v podstatě společnými silami navrhli nominaci na národní přehlídku do Kroměříže. S posvěcením pedagogů dramatické výchovy i čestného hosta, naší bývalé pedagožky Jany Andrejskové, tak nakonec byli nominováni tito studenti: za přednes Klára Pazderková z 2. ročníku (náhradnice Magdaléna Hrušková 2. r.), za četbu Nikola Šustová z 4.b SOŠPg  (náhradnice Aneta Tichá z 2L) a za improvizaci Šimon Vágner z 3L (náhradník Marián Pikuliak z 2L). Všichni obdrželi diplom a v listopadu budou reprezentovat školu dál na národní přehlídce. Uznání však zaslouží nejen oni a jejich náhradníci, ale i všichni ostatní, kteří školní kolo absolvovali. S mnohými se snad uvidíme i příští rok, zase v říjnu.

MgA. Martin Domkář

Poslední novinky