Pedagogická praxe

30. června 2015

Konec školního roku přináší nejenom loučení, ale i ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.

Dne 25. 6. se uskutečnilo setkání zástupců institucí, které umožňují našim studentům splnit průběžnou pedagogickou praxi. Poděkování patří vedení těchto institucí, jelikož bez jejich vstřícného přístupu by nemohly být ověřeny teoretické vědomosti našich studentů v dětském kolektivu.

Ředitel školy Z. Sejček poděkoval paní Heleně Pecharové, ředitelce Mateřské školy v Masarykově ulici v Čáslavi. Její velký pedagogický přínos, který studentům pedagogické školy po dlouhé roky předávala, byl obohacující zkušeností. Paní ředitelka končí své kantorské období a odchází ze své profese.

Poděkování posíláme i vedení čáslavských mateřských škol, paní ředitelce Bc. Renatě Mišutkové, paní zástupkyni ředitele ZŠ Sadová Mgr. Jarmile Sejčkové, paní Dagmaře Zemanové, DiS., zástupci Diakonie v Čáslavi, paní Mgr. Renatě Šrámkové a Mgr. Stanislavě Petráskové z Domova mládeže při SOŠ zemědělské v Čáslavi a dalším spolupracujícím paní učitelkám a vychovatelkám.

Všem přejeme klidné prázdniny a těšíme se na setkání v novém školním roce!

Za předmětovou komisi PED, PSY: Mgr. Milada Bártová, PhDr. Marie Frajerová

Poslední novinky