Pedagogické muzeum

14. dubna 2014

Cílem 3. ročníku pedagogické školy bylo tentokrát pedagogické muzeum v Praze.

Tato instituce sídlí u Valdštejnského paláce - budovy Senátu ČR. Jeho název je zasvěcen českému velikánovi, filosofovi a pedagogovi Janu Ámosi Komenskému. Nachází se zde podrobné zpracování celého vývoje pedagogických systémů v naší zemi a to od počátků křesťanské vzdělanosti, přes ideály humanismu, světel i stínů baroka, samotnou osobnost Jana Ámose Komenského, reformních podnětů Rakousko-uherské monarchie i první republiky, až po výchovu a vzdělání v období totality a naší současnost. Celá tato dlouhá a náročná cesta za dnešním školstvím nám byla poskytnuta k prostudování a doplnění informací, jak jinak než spolehlivou a účinnou zábavnou metodou. Součástí stálé expozice je totiž i kvíz v podobě pracovních listů. Hledání odpovědí na záludné otázky nás provedlo celou historií a tedy celou expozicí. Samotná expozice je krom nástěnných textů a obrazů vybavena dobovými pomůckami a předměty, které již v dnešní době ve třídách rozhodně nenajdeme. Jedním příkladem za všechny byla například u hlavního vchodu nepřehlédnutelná sbírka výchovných rákosek.

Nutno zmínit, že navštívené expozice byly celkem dvě. Ta druhá v pořadí, rovněž stálá expozice muzea, vystavovala předměty, které byly běžnou součástí výuky jen před několika desítkami let. Viděli jsme tedy pomůcky, se  kterými ještě někteří naši rodiče přicházeli běžně do styku. Ovšem v porovnání s dnešní technikou je to opravdový skok do minulosti.

Za zmínku také stojí navštívení a prohlídka malostranských uliček, zahrady Valdštejnského paláce a dalších zajímavých míst našeho hlavního města. Za bezchybné plnění role průvodců a organizátorů děkujeme paním profesorkám Bártové a Markové.

 

Za 3. ročník SOŠPg Tomáš Horčička

Poslední novinky