Pestrý program pro mateřinky

3. června 2013

Mezinárodní den dětí přijeli oslavit děvčata a chlapci z mateřské školy v Močovicích na „půdu“ naší školy – do učebny dramatické výchovy

Studentky 2. ročníku pedagogického lycea, specializace dramatické výchovy, připravily bohatý program v podobě pěti pohádkových rozhlasových her. Děti byly skvělými posluchači. Za odměnu dostaly malé dárky v podobě chobotniček, které se staly předmětem společných improvizací. Poděkování patří nejen děvčatům z lycea, které s nadšením dokonale ztvárnily své rozhlasové role, připravily průvodn í program, vyrobily chobotničky a připravily improvizace, ale také organizotorkám akce: paní ředitelce O. Čepkové a paní učitelce M. Klemanové, Mgr. Jana Andrejsková

Poslední novinky