Plenér

9. září 2016

​​Pro většinu studentů naší školy bylo pondělí 5. 9. 2016 normální školní den, ale pro 4.SOŠPg – specializace výtvarná výchova to byl první den, kdy jsme vyrazily na plenér, který se konal od 5. 9. – 7. 9. 2016.

V pondělí ráno jsme se sešly na nádraží s plnou polní - nezbytné desky, skicáky, tužky, rudky, uhly, pastely a další… Samozřejmě nemohla chybět vydatná svačinka. Vlakem jsme se dopravily do Třebešic u Čáslavi, kde nám majitelé zámku poskytli útočiště a dostatek prostor pro naši tvorbu. Mohly jsme si prohlédnout okolí zámku i jeho interiér a obdivovat umění, které se zde nachází. Na několika skicách a obrazech jsme zachytily krásu zdejší přírody. I když nám v pondělí počasí moc nepřálo, další dny nám to vynahradily. Pro většinu z nás to byl první zážitek s plenérem. I přes nároky, které na nás měla paní profesorka, jsme vše zvládly a dokonce si to i užily.

Naše poděkování patří naší paní profesorce V. Čermákové, která nám tuto zkušenost poskytla.

studentky 4. SOŠPg VVS

Poslední novinky