Pohádkový les

29. června 2015

Středeční den se pro 3.ročník SOŠPg tradičně nese v duchu průběžné pedagogické praxe.

Poslední červnová středa byla netradiční jak pro děti, tak pro budoucí paní učitelky. Děti tentokrát navštívily Gymnázium a SOŠPG, aby zde prožily dopoledne plné dobrodružství. Přivítaly je kouzelnice od kterých získaly přehled úkolů, které na ně čekaly. Na školním hřišti procházely „lesem“ s mnoha  pohádkovými postavičkami, které připravily řadu soutěží, např. hod míčkem na cíl, aby zachránily princeznu., sestavení puzzlí pro myšky, Pat a Mat doufali v pomoc při házení kroužku na tučňáka, hastrmani lákali na lovení rybiček, indiánky stavěly komíny z kostek, Beruška s Ferdou učili lovit mince ve vodě, Křemílek s Vochomůrkou fandili při soutěži v  kuželkách, víly kreslily s dětmi obrázky zážitků z celého dopoledne. Pes a tygřík povzbuzovali, aby soutěžícím nespadl  pingpongový míček ze lžíce při překonávání překážek, čertíci dbali na řádnou obuv při skotačení v pytlích…Po splnění všech disciplín obdržely všechny děti “ Diplom“ a sladkost. Sváteční den vyplnila třída 3.b nastudováním pohádky Zvířátka a loupežníci. V režii své třídní a zároveň vedoucí specializace dramatické výchovy Mgr.Kláry Fidlerové a za doprovodu dívek specializace hudební výchovy pod vedením p.prof. Pipkové se vydařilo divadelní představení, při kterém děti ani nedutaly nebo naopak velmi spontánně reagovaly.

Studentky třetích ročníků prokázaly, že zvládnou připravit poutavý program pro děti, za což jim děkujeme a odměnou jsou rozzářené dětské oči a spousta zážitků.

Předmětová komise ped/psych.

Poslední novinky