Pondělí 13. června 2016

15. června 2016

Třída septima se spolu s profesorkami Hyblerovou a Pekárkovou vydala po stopách Karla Čapka do míst, kde strávil plodné tvůrčí období a závěrečnou etapu svého života.

Okolí Čapkovy Strže oplývá malebnou krajinou, což bylo patrné už z cesty vlakem, kdy mnozí obdivovali krásnou přírodu. Čapkovi byla usedlost svěřena jako svatební dar v dezolátním stavu, jeho estetické cítění a skromná píle se zde však nepopiratelně prolnuly s jeho velkým koníčkem, zvelebováním zahrad. Místo (tiché, klidné a pokojné jako sám Čapek) mělo opravdu neobyčejnou magickou atmosféru a není divu, že právě zde vytvořil některá ze svých stěžejních děl – např. Válka s mloky, Cesta na sever, Matka, Bílá nemoc, První parta nebo Život a dílo skladatele Foltýna. Samotný Památníku Karla Čapka u Staré Huti příjemně překvapil velmi kvalitní a zajímavou výstavou, věnovanou mimo jiné i manželce Čapka Olze Scheinpflugové (1902-1968), české herečce a spisovatele (Byla jsem na světě, Český román), a novináři Ferdinandu Peroutkovi (1895-1978), blízkému rodinnému příteli. Výstavu a osobnost Karla Čapka představila příjemná původkyně s mnoha znalostmi, která dokázala nejenom upoutat pozornost studentů po celou dobu prohlídky, ale bylo také možné se od ní dozvědět mnoho informací, které nelze vyčíst v žádných knihách – poskytla zprostředkovaně svědectví místních pamětníků Karla Čapka i jeho přátel a rodiny, čímž byl výklad značně zpestřen a zaujal opravdu všechny studenty. Po zhlédnutí krátkého dokumentu byla na programu procházka v Čapkových šlépějích po jeho oblíbené každodenní stezce.

Počasí exkurzi přálo, pláštěnky zůstaly na dnech batohů a místo nich bylo zapotřebí peněženek k zakoupení studenty kýženého osvěžení ve formě lahodných nanuků jakožto odměny za úspěšné absolvování exkurze. Prudký déšť za hrozivě vyhlížející bouře naštěstí vypukl až při zpáteční cestě vlakem. Nabyté vědomosti studenti zajisté využijí nejenom v aktuálních hodinách literatury, ale především u maturity, která je čeká již příští rok.

Děkujeme paním profesorkám za milý doprovod, jednu z posledních exkurzí naší třídy tímto považujeme za vydařenou.

Třída septima

Poslední novinky