Porada Asociace středních pedagogických škol ČR

18. listopadu 2014

Ve dnech 12. - 14. 11. 2014 se konala pravidelná valná hromada Asociace středních pedagogických škol ČR.

Jednání proběhlo v Hradci Králové a podařilo se zajistit špičkové hosty k předem připraveným tématům. K novele školského zákona pohovořila JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jihomoravského kraje, k práci České školní inspekce PhDr. Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora a asociaci navštívil také současný ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA. Za organizaci setkání děkuji p. ředitelce Petříkovové z Obchodní akademie, Střední ped. školy, Vyšší odborné školy cestovního rucu a Jazykové školy v Hradci Králové.
PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel školy

Poslední novinky