Přespávání ve škole

3. ledna 2016

Čekání na Vánoce si studenti primy zpestřili přespáním ve škole. Společně se studenty vyšších ročníků - peery - a svojí třídní učitelkou strávili noc z pondělí 21. na úterý 22. prosince ve ztichlých a tajemně prázdných prostorách školy.

Čekala na ně bojová hra s nečekanými  úkoly, rozdali si dárky, zpívali a hráli koledy. Všichni si to opravdu užili a za to patří dík především našim peerům, kteří celý program připravili.

Třídní primy Jana Nováková

Poslední novinky