Převzetí oktavánské štafety

9. května 2016

29. dubna se konalo poslední zvonění maturitních tříd. Stejně jako v minulých letech byli studenti předmaturitních ročníků pasováni na „čtvrťáky“ a „oktavány“.

Naše pasování probíhalo na školním dvoře formou zábavných her a kvízů. Za přípravu a příjemné uvedení do posledního ročníku oktávě děkujeme.

Na naší škole je tradicí, že se třídy nejprve rozloučí se studenty a učiteli osobně písněmi v každé třídě, dále formou rozhlasu a nakonec se celá škola shromáždí v přízemí školní budovy nebo na dvoře. Maturanti se posadí na zem, ostatní studenti je obklopí ze všech stran, někdo se chopí kytary a společně všichni zpívají známé písně. Pro mnoho studentů, zvlášť pro maturanty, je to hezká a dojemná událost, na kterou by se nemělo zapomínat a stojí za to, se jí zúčastnit.

Příští rok se samozřejmě bude poslední zvonění opět konat. Těšíme se na hojnou účast jak studentů, tak učitelů.

Za třídu septima

Jitka Richterová

Poslední novinky