PREZENTACE PRACÍ Z DRAMATICKÉ VÝCHOVY

22. dubna 2016

Kromě přijímacích zkoušek proběhly v pátek 15. dubna v aule naší školy také prezentace tzv. fotorománů. Šlo o fotografické výstupy (v rámci výuky dramatické výchovy) ještě z prvního pololetí, které však nyní studenti a studentky prvních ročníků (PMP a lycea) prezentovali sobě navzájem a hostům.

Většina skupin pojala prezentování osobitě (např. jako rekonstrukci policejního výslechu, bulvární zprávy či jiný televizní pořad) a zaujala tak diváckou pozornost, což byl i vytyčený cíl. Studenti a ve větší míře spíše studentky se také navzájem hodnotili, takže si nepřímo vyzkoušeli role pedagogů, které je mají v budoucnosti čekat. Hodnocena byla srozumitelnost projevu, kontakt s divákem i třeba nápaditost zápletky fotorománů.

Podle ohlasů samotných studentů šlo o příjemné a inspirativní dopoledne a také dodatečné završení jedné etapy výuky dramatické výchovy, konkrétně zaměřené na tvorbu příběhu prostřednictvím tzv. živých obrazů (čili nějakým způsobem nosných dramatických situací, které se více či méně otiskly do prezentovaných fotek). Z reflexí, které proběhly během následujícího týdne, také vyplynulo, že by se měl projekt příští rok pro prváky určitě opakovat, a že se studentky a studenti, budoucí druháci, zase rádi přijdou podívat.

Martin Domkář

Poslední novinky