Prezentace ročníkových prací jsou úspěšně za námi

12. června 2016

Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. června roku 2016 proběhly v aule školy prezentace ročníkových prací třetího ročníku pedagogického lycea.

Po oba dva dny byla přítomna také třída druhého lycea, která čerpala inspiraci pro tento úkol, který je také čeká příští rok. Den předtím, tedy ve středu, proběhla zkouška, kdy si každý měl možnost vyzkoušet, zdali v prezentaci vše funguje tak, jak má a na čem je třeba ještě zapracovat v oblasti ústního projevu. Pro všechny studenty se jednalo o první takovouto zkušenost, a tak většina z nás byla nervózní. Myslím, že nakonec se nám všem podařilo přítomné s tématem našich ročníkových prací seznámit velice úspěšně. Zazněla zde témata z oblastí pedagogiky, psychologie, tělesné výchovy a sportu, českého a anglického jazyka. Výběr témat byl tentokrát velmi pestrý, snad každý si nalezl nejedno, které ho nějakým způsobem zaujalo, podnítilo k inspiraci a přečtení písemné podoby práce.

Velký dík patří naší třídní paní profesorce Štefánkové za cenné rady, obrovskou podporu a trpělivost, dále přísedící paní profesorce Soškové, a v neposlední řadě všem konzultantům, kteří nám byli při vypracování nápomocni. Vytváření ročníkových prací byla rozhodně velká životní zkušenost, nová výzva, kterou budeme moci využít v našem budoucím studiu. Mnohé z nás také naše téma natolik zaujalo, že budeme sledovat jeho vývoj, či se mu budeme věnovat i nadále.

Za třídu 3. L Eliška Vomočilová

Poslední novinky