Prezentace ročníkových prací kvarty

12. června 2014

10. června byl pro žáky naší školy důležitým dnem. Měli před ostatními studenty školy prezentovat svoje ročníkové práce.

 

Připravovali se již od září nejprve výběrem vhodného tématu, které by mělo souviset s jejich zájmy, a oslovením konzultanta, jenž jim pomohl s vypracováním práce. Pak následovala nejnáročnější část – vypracovat písemnou práci na dané téma. To znamená vyhledat si informace, připravit obrázky, často vlastní fotografie, případně dotazníky. Vše museli napsat na počítači zadaným formátem, nechat vytisknout, svázat a odevzdat konzultantovi. Vytvoření prezentace doplněné názornými ukázkami a videonahrávkami byla pak „hračka“.

Následoval ten už zmíněný významný den, kdy děvčata a chlapci vystoupili před plnou aulou školy (rodiči, spolužáky, učiteli) a čelili jejich zvídavým dotazům. Určitě to pro ně nebyla žádná legrace, ale všichni úkol bez problémů zvládli a patří jim náš obdiv.

Za zmínku stojí několik prací. Eliška Váňová již o předchozích prázdninách pozorovala motýly. Vypracovala velmi obsáhlou práci doplněnou vlastními fotografiemi a exponáty motýlů, housenek a kukel. Natálie Phamová nás seznámila s životem ve Vietnamu a připravila ochutnávku oblíbeného vietnamského jídla. Michael Matejovie  poutavě povídal o rybách a rybolovu. Nechyběla témata jako zbraně, tenis, Kréta, videohry, zdravý životní styl, fotografování, využití radioaktivity, jezdectví a další.

Největším přínosem těchto studentských vystoupení není ale jejich obsah, nýbrž to, že děti musí systematicky a dlouhodobě shromažďovat materiály a uvědomí si, že svým vystupováním při veřejné prezentaci mohou věcný obsah své práce pozvednout, nebo také snížit. Právě tento aspekt je nenahraditelnou složkou ročníkových prací. V životě budou totiž právě tuto dovednost potřebovat. 

Poslední novinky