Prezentace VŠE

20. února 2014

Přihlášky na vysoké školy klepou na dveře. Nejčastější termín jejich podání je 28. 2. 2014.

 Zasílají se elektronicky. V písemné podobě už je vyžaduje málokterá VŠ. Stává se tradicí, že naši bývalí absolventi prezentují fakultu, na které studují.  18. 2. 2014 přijeli chlapci z VŠE  Praha -  Jiří Havránek z národohospodářské fakulty a Josef Bukovský z fakulty informatiky. Maturantům přiblížili náplň studia, požadavky přijímacích zkoušek i možnosti studijního pobytu v zahraničí.

Za prezentaci děkuje PhDr. Marie Frajerová, VP školy

Poslední novinky