Profesionální orientace

1. února 2015

V pátek 30. ledna 2015 začínají všem žákům na našem okrese pololetní prázdniny, na které navazují jarní.

Pro většinu studentů ve znamení odpočinku a relaxace. Někteří však nezaháleli a stalo se již pravidlem, že zájemci ze sexty, septimy a druhých ročníků, absolvovali v tento den testy profesionální orientace. Na základě jejich výsledků si ověří, zda se jejich kariérová dráha ubírá optimálním směrem a dle individuálních pohovorů zvolí příslušné semináře. Děkujeme p. ředitelce PhDr. E. Grandischové a její zástupkyni PhDr. M. Skalníkové z PPP Kutná Hora za ochotu při zadávání a zpracování testů a následné konzultace, které studentům poskytnou.

PhDr. Marie Frajerová, vých. poradce školy

Poslední novinky