Profiorientace

21. dubna 2014

Začínají velikonoční prázdniny. Někteří studenti ze třetích ročníků naší školy nezaháleli a Zelený čtvrtek se rozhodli trávit v lavicích školy.

Pod vedením pracovníků PPP Kutná Hora od 8.00 hod. vyplňovali osobnostní dotazník a výkonový test , který by jim mohl pomoci upřesnit volbu seminářů a potažmo výběr vysoké školy v  příštím školním roce. Paní psycholožky byly potěšeny výbornou spoluprací při zpracování jednotlivých úkolů a bezproblémového proběhnutí náročného dopoledne. Děkuji paní PhDr. Blahové, Grandischové, Skalníkové, praktikantce Yvetě Ouřecké za dlouholetou spolupráci a všem studentům přeji krásné Velikonoce a po svátcích hodně sil do finiše při ukončování studia či klasifikace.

 Marie Frajerová, vých.poradce školy

Poslední novinky