První krok směrem MATURITA uskutečněn...

11. února 2016

Čtvrté ročníky pedagogického lycea a SOŠPg absolvovaly čtrnáctidenní a měsíční pedagogickou praxi v rozmanitých institucích dle svého profesionálního zájmu.

Studenti lycea s nadšením líčili své zkušenosti většinou  ve školních družinách a toužili po delší pedagogické praxi. Roli paní učitelky s dětmi předškolního věku až po pubescenty plnily dívky z pedagogické školy.  Rozhodnutí jít dále pedagogickým směrem potvrdily při evaluaci své činnosti 3. 2. 2016. Přítomen byl i pan ředitel, který pozorně poslouchal  prezentaci všech  dívek obou tříd a s nadšením kvitoval pochvalné odezvy od institucí, které umožňují našim studentkám  souvislou pedagogickou praxi  absolvovat. Dokonce mnohým bylo nabídnuto místo. Děkujeme všem, kteří  naše žáky  odborně vedou, ať při průběžné či souvislé pedagogické praxi. Máme radost, že úroveň naší školy neklesá a zachovává si stále  dobré jméno v různých krajích, kde naši maturanti a absolventi působí.

Poslední novinky