Ptačí modely z rukou naší sekundy

23. ledna 2017

Tvorba ptačích modelů se stala již tradičním doplňkem naší výuky v hodinách biologie. Každý tvořil svého opeřence podle předlohy, s nepostradatelnou dávkou fantazie, zručnosti a dostupného materiálu.

Požadavek byl jediný – co nejvěrněji napodobit živý originál. Potom už záleželo na svědomitosti a pečlivosti, s jakou studenti k tvorbě přistupovali. Výsledek můžete posoudit sami. Skvěle vytvořený je například ara ararauna v životní velikosti od Andrey Prausové nebo kulíšek Majdy Vavřínové. Nepřehlédnutelný je datel Marušky Stajnerové a koho jiného by si měl vybrat Honza Špaček než špačka. Tak bych mohla jmenovat další autory povedených modelů, ale raději si je přijďte osobně prohlédnout do učebny biologie, kterou budou zdobit několik následujících let.

Mgr. Lenka Kořínková 

Poslední novinky