Recitační soutěž

21. února 2014

V pátek 21. 3. 2014 se na naší škole konalo školní kolo recitační soutěže pro studenty nižšího gymnázia.

Letos máme studenty jen ve 4. kategorii, tedy v tercii a v kvartě.

Porota vyhodnotila jako nejlepší:

                           1. Kateřina Uřidilová (kvarta)- postupuje do okresního kola

                           2. Ingrid Tillmann (tercie)- postupuje do okresního kola

                           3. Lucie Petrová (kvarta)- náhradnice pro okresní kolo

Porota ocenila, že se této náročné, a leckdy opomíjené, umělecké disciplíně věnuje stále dost studentů a že se všichni účastníci letos připravili zodpovědně.

Děkujeme všem účinkujícím za práci a postupujícím přejeme hodně úspěchů do dalších kol soutěže.

J.Šorčíková, K. Fidlerová, O. Hyblerová

Poslední novinky