Ročníkové práce studentek 3. lycea

16. června 2014

Ve čtvrtek 12. června 2014 dopoledne proběhla v aule školy úspěšná prezentace ročníkových prací studentek 3. lycea.

 

Práce v písemné podobě připravily studentky v průběhu roku na individuálně zvolená témata pod vedením příslušných vyučujících specializací - tělesné, hudební a dramatické a také z pedagogiky a psychologie. Práce a její veřejná prezentace je podmínkou výroční klasifikace v daném předmětu.
V proběhlé prezentaci se studentky k úkolu postavily odpovědně, zúročily jistě i poznatky a návyky získané za uplynulé tři roky v naší škole. Za to jim patří uznání a dík. Nebyl žádný slabý výkon.

Publikum veřejné prezentace tvořily spolužačky, ale též studentky a studenti druhého ročníku lycea, které čeká podobný úkol za rok.

 

Poslední novinky