Ročníkové prezentační práce se kvartě povedly

11. června 2013

V pátek 7. června proběhla v aule školy závěrečná prezentace prací kvarty.

Písemné práce odevzdávali studenti již před měsícem a některé měly podobu „malé diplomové práce“. U Petra Juriše byl 150-ti stránkový rozsah  toho jasným důkazem. Potom už záleželo na samotném přístupu a šikovnosti, jak své téma zdárně odprezentovat. Hodnotila se originalita tématu, využití jazykových prostředků , ukázky materiálů, výrobků a mnohé další. V bezmála třiceti tématech si musel každý z přihlížejících diváků najít svoji oblast zájmu a tak zmiňme pouze některá – Ruzyňský Václavák, templáři, konopí, Tintin, zelený čaj, čokoláda, Alzheimerova choroba, Coca-Cola, zámek Kačina, vegetariánství, asijská kuchyně a další. Nechyběly také ochutnávky připravených jídel a nápojů. 

Některé výkony byly excelentní, jiné hezké, dobré či průměrné. V každém případě měli studenti šanci něco zajímavého a užitečného vytvořit a jen na nich záleželo, jak zodpovědně se práce zhostí. Odměnou jim bylo hezké hodnocení a pro mnohé zároveň pocit, že něco smysluplného vytvořili.   

Mgr. Lenka Kořínková

Poslední novinky