Pěvecký sbor

24. března 2014

S přicházejícím jarem zavítala část pěveckého sboru SOŠPg do Domova důchodců v Čáslavi.

Stařečkům a stařenkám jsme zazpívali skladby z různých koutů světa. Protože bylo vidět, že by se k nám rádi přidali, zazpívali jsme ještě několik lidových písní. Velice nás potěšilo, když se celým areálem linul společný zpěv. Z Domova důchodců jsme odcházeli s dobrým pocitem a úsměvem na tváři. Za hudební doprovod děkujeme panu profesorovi Mgr. Lukáši Ondrašíkovi, dále za vedení paní profesorce Mgr. Janě Vrňákové a za organizaci paní profesorce PhDr. Marii Frajerové.

  Za členy pěveckého  vystoupení                                

Jana Babková, 2.a SOŠPg

Poslední novinky