S Tebou o Tobě

14. ledna 2015

První lednové úterý se v aule sešli studenti kvinty a ostatních prvních ročníků, aby si poslechli přednášku v rámci programu „S Tebou o Tobě“.

I tentokrát si paní Mgr. Blažková získala od začátku pozornost studentů svým záživným projevem a otevřeností k daným tématům. Díky pohodové atmosféře se studenti nestyděli a nadšeně diskutovali na téma dospívání, sexuální život a zdravý životní styl. Celý program směřoval k tomu, aby se každý zamyslel nad svými hygienickými návyky, stravovacím režimem a celkově nad přístupem k sobě a ke svému tělu. Během dvou příjemně strávených vyučovacích hodin se studenti dozvěděli mnoho rad, kterými se mohou řídit na své nelehké cestě do dospělosti.

Mgr. Lenka Kořínková

Poslední novinky