Selfie nás nominovalo do parlamentu

3. prosince 2014

Ve dnech 28. 11. -1. 12. 2014 se třídy sexta a septima vydaly na cestu do Francie, spojenou s projektem Euroscola

Tuto jedinečnou možnost získaly zcela zadarmo za splnění podmínky v soutěži Informačního institutu Evropského parlamentu, do které se zapojily nevšední formou – selfie s tematikou Evropské unie. Výraz selfie pochází z anglického self-portrait, či-li obrázek sama sebe. Obě studentky, Adéla Štefánková (sexta) a Tereza Míčková (septima), které reprezentovaly naši školu, se zapojily velmi originálním způsobem a vyhrály možnost pro sebe a své spolužáky zúčastnit se zasedání v parlamentu. Třída septima se projektu neúčastnila poprvé, proto své cenné zkušenosti předali mladším studentům, a zajistili tak náš postup do finále hry Eurogame, kde nás skvěle reprezentovala Kateřina Kohoutová z právě mladšího ročníku - sexty. Naši školu představili v bilingvní úvodní řeči Jan Finsterle a Alice Vavřinová ze septimy a sklidili potlesk celého sálu. Z 28 členských států EU byly vybrány projekty pouze z 20 zemí, mezi které jsme patřili my- středoškoláci z ČR. Získali jsme tím zároveň i možnost spolupracovat v budoucnosti s ostatními školami, které se zde prezentovaly.

Studenti zažili jedinečnou možnost komunikovat s ostatními mladými lidmi z jiných členských zemí EU, využili své znalosti v dorozumívání se v cizím jazyce, a to nenucenou formou – někteří zde navázali přátelství, která možná zužitkují i v budoucnosti, a se zahraničními vrstevníky zůstanou v kontaktu. Po rozdělení do skupin podle určitého tématu, které si účastníci vybrali již na svých školách, se debatovalo v menších podskupinách, kde přišla řada opravdu na každého, aby vyslovil svůj názor. Později se jejich shrnutí a závěry prezentovaly vybraným rétorem před celým evropským půlkruhem, jehož hlediště pojme tisíc posluchačů. Za odvahu, kterou prokázal opět Jan Finsterle, který byl zvolen právě jedním z mluvčích celé mezinárodní skupiny, zaslouží velký obdiv, neboť návrhy jeho skupiny byly přijaty při hlasování nepoměrnou většinou. Tento tlačítkový volební systém si všichni studenti užili asi nejvíce- v roli jakoby opravdových poslanců rozhodujících o globálních problémech. Program byl zakončen evropskou hymnou, při které celý Evropský parlament povstal a tleskal. Tento závěrečný akt si jistě všichni studenti dobře zapamatují.

Pro následující den byl paní profesorkou Soškovou sestaven program na prohlídku Štrasburku a v neděli studenti dokonce navštívili zcela zdarma Paříž. Některým se tak naskytla možnost poprvé navštívit Eiffelovu věž, Musée d´Orsay, Champs Elysées, Arc de Triomphe a zejména čtvrť Montmartre, kde jsme byli ubytováni v hotelu.

Za možnost uskutečnění tohoto zájezdu snů vděčíme paní profesorce Soškové, která nás iniciovala, ve všem podporovala a organizačně zajistila celý program.  

Za třídu sexta Adéla Štefánková 

Poslední novinky