Sexta a septima ve Štrasburku

13. února 2014

Ve čtvrtek 6. února se vydali zástupci čáslavského gymnázia do Štrasburku. Do Evropského parlamentu zavítali ti, kteří sem byli pozváni jako vítězové mezinárodní soutěže.

Každý stát Evropské unie vyslal své nejlepší výtvarníky, kteří vytvořili agitační plakát pro květnové volby do EP, který měl jako cílovou skupinu oslovit zejména mladé voliče.
V Hemicycle- jednacím sále poslanců, se sešlo necelých 600 studentů, aby simulovali jednání za mikrofony reprezentantů jednotlivých zemí. V posledních řadách asistovali profesoři a novináři. Naši školu představil za řečnickým pultem před hlavní tribunou Jan FINSTERLE - a to velice kultivovaným projevem, perfektní angličtinou.
V rámci celodenního programu se diskutovalo o globálních problémech, jejichž řešení se navrhovala a poté i odsouhlasila- či nikoliv, na plenárním zasedání. Ve čtyřčlenných skupinách se také řešilo dvacet otázek na téma EU- z historie, ekonomie, politiky, atd. Zajímavé bylo dešifrování samotných úkolů- každý byl napsán v jiném jazyce jednoho z členských států. Při celkovém hodnocení „ EUROGAME“ se projevila intelektuální úroveň našich sextánů! Mezi čtyřmi družstvy, která šla do finále, jsme měli tři zástupce: T. STEHNOVOU, P. NOHEJLA a J. FINSTERLEHO. V urputném znalostním souboji si nakonec odnesla vavříny Tereza STEHNOVÁ se svými třemi zahraničními kolegy. Za týmy profesorů si nevedla špatně ani paní profesorka Sošková. I ona si odnesla cenu pro vítěze (v konkurenci mezi týmy profesorů a novinářů)- krásnou publikaci o EU.
Jako bonus k francouzskému pobytu můžeme doplnit i výborné menu v restauraci EP a prohlídku alsaské metropole – Štrasburku.
S delegací sextánů a septimánů jsme rozhodně ostudu naší škole a celé České republice neudělali, naopak, všichni studenti potvrdili výborné všestranné znalosti, disciplinované chování, kultivované vystupování a dobrou komunikační úroveň v angličtině i francouzštině.
Mgr. Daniela Sošková

Poslední novinky