ŠKOLA HROU – NĚMČINA PRO PRIMU

21. prosince 2015

Primánci přicházejí na naši školu se znalostí pouze jednoho cizího jazyka. Autoři našich učebních osnov avšak dbají na to, aby z těchto dětí vyrostli vzdělaní lidé, a proto připisují do osnov další cizí jazyky

I přes skutečnost, že většina žáků neměla na základní škole žádný další kromě angličtiny, rozhodli jsme ve čtvrtém lyceu spolu s prof. Meszárošovou pro ně připravit krátké představení v německém jazyce. Dne 21.12.  se tedy v učebně  č. 30 inscenovala pohádka O červené karkulce. Aby děti rozuměly německy mluvícím hercům, tlumočily studentky jednotlivé promluvy do angličtiny. Pro dosažení co možná nejvyššího pedagogického účinku vyplňovaly děti v průběhu představení jednoduché pracovní listy a poté následovala hromadná kontrola.

Pevně doufáme, že se studentům pohádka líbila, a že jim usnadnila rozhodování při volbě druhého cizího jazyka.

Za 4.L Veronika Volejníková

Poslední novinky