Školní klub

9. května 2016

Na začátku 2. pololetí jsme se s paní profesorkou na výtvarnou výchovu rozhodly zútulnit vstup do školního klubu.

Práce včetně vymýšlení tématu, návrhů i realizace zabrala téměř tři měsíce, ale výsledek určitě stojí za to. Tématem jsme se zaměřily na zpracování známých světových kulturních památek. Celý koncept by se dal rozdělit na dva celky. Jedna strana schodiště obsahuje vybrané státy a na druhé straně jsou zobrazené kulturní památky, které se k nim vážou.

Chtěly bychom poděkovat panu školníkovi za stavbu lešení a snahu zpříjemnit nám práci. Dále bychom chtěly poděkovat paní profesorce Horákové za originální nápad výtvarné tvorby a skvělé vedení po celou dobu, bylo to zpestření našich hodin. Na závěr bychom rády poděkovaly vedení školy za možnost vyzkoušet si malovat v netradičních prostorách.

Studentky 2.L (specializace výtvarné výchovy)

Poslední novinky