Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

17. prosince 2015

Dne 17.12. 2015 se uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce v počtu 10 studentů a studentek z osmiletého i čtyřletého gymnázia. Oproti minulým letům se zúčastnilo sice méně zájemců, ale o to byla úroveň jednotlivých soutěžících vyšší a kvalitnější. Jako vždy panovala přátelská a uvolněná atmosféra, která pomáhala setřást pochopitelnou nervozitu studentů.

Nejlépe si vedli nejstarší zástupci ze Septimy: 1. místo obsadila Do Hanh Minh, 2. místo Adam Langr a 3. místo Eliška Chudomelová. Velmi se nám líbil i výkon mladších ročníků, jmenovitě Barbory Vášové z Kvinty a Terezy Kořínkové z II.G, které jsou pro nás příslibem úspěchů v dalších letech. Všem zájemcům o německý jazyk děkujeme, vítězům blahopřejeme k postupu do okresního kola a těšíme se i s Vámi ostatními na další soutěž.

Vyučující německého jazyka

Poslední novinky