Školní kolo Pedagogické poemy

14. října 2014

Druhý říjnový týden jsme zahájili školním kolem celonárodní soutěžní přehlídky středních pedagogických škol Pedagogická poema 2015. Ve třech kategoriích se o postup do národního kola v Berouně pokusilo 12 studentek.

Porota složená z učitelů dramatické výchovy udělila diplom s postupem Adéle Loudové z 1. SOŠPg v kategorii umělecký přednes, Anně Krátké z 3.b v kategorii čtení a Kristýně Ronovské z 3.b v kategorii improvizace.

Děkujeme všem účastnicím za ochotu „jít s kůží na trh“ a sdělovat a sdílet slovo jinak než prostřednictvím moderních technologií. Vybraným studentkám gratulujeme a přejeme, aby pro ně berounské dílny s přehlídkou byly cenným přínosem do praxe.

Za odbornou porotu  Klára Fidlerová

Poslední novinky