ŠKOLNÍ KOLO PEDAGOGICKÉ POEMY

12. října 2016

V pátek 7. října 2016 se půdní prostory školy staly po roce opět dějištěm školního kola Pedagogické poemy.

Studenti se v učebně dramatické výchovy snažili poměřit své pedagogické předpoklady a sami nakonec tajným hlasováním (s posvěcením pedagoga Martina Domkáře a čestného hosta Jany Andrejskové) určili, kteří tři zástupci je budou za jednotlivé disciplíny reprezentovat na národní přehlídce. Všem postoupivším je třeba pogratulovat a popřát jim hodně úspěchů v Litomyšli.

Výsledky školního kola:

Disciplína přednes

Petra Karabáčková 2L (náhradnice Anežka Pertlová 2L)

Disciplína četba

Aneta Tichá 3L (náhradnice Kateřina Štainerová 1.a, Veronika Krajová 3L nebo Věra Krulišová 3L)

Disciplína improvizované vyprávění

Marian Pikuliak 3L (náhradnice Karolína Skalová 2L nebo Martina Čechová 2L)

Poslední novinky