Školní kolo recitační přehlídky Wolkrův Prostějov v číslech a číslovkách

15. února 2015

Ve čtvrtek 12. 2. se v učebně dramatické výchovy recitovalo o 106. Ve 3 kategoriích se představilo 14 studentek a 1 student z obou typů škol.

3členná porota vybrala v 1. kategorii (do 17 let) i v 2.kategorii (od 17 do 20 let) 3 nejlepší sólové recitátory, kteří nás budou 24. 2. reprezentovat v regionálním kole celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov v Kutné Hoře.  K vyslaným sólistům se poprvé v historii naší školy přidá i recitátorská dvojice.

K postupu blahopřejeme Kristýně Novákové, Tereze Procházkové, Haně Preislerové  a Zuzaně Jirků z 3.L, Martině Sedlákové a Romanu Bechyňovi z I.G a Lucii Petrové z 2.L . Držíme palce!

Všem ostatním zúčastněným mnohokrát děkujeme, že se věnují krásnému slovu, a ještě vícekrát gratulujeme k překonání sebe sama.

Klára Fidlerová

Poslední novinky