Školní rok začíná

1. září 2015

Zahájili jsme nový, historicky již 136. školní rok. Vítáme mezi sebou především nové primány a tři nové první ročníky čtyřletých oborů.

Pedagogický sbor je beze změn. Přes prázdniny se podařilo opravit a vymalovat veškeré společné prostory školní budovy, všechny učebny a vybrané kabinety. Byly nakoupeny také nové pracovní stolky do učebny výtvarné výchovy a učebny č. 7. V současné době je připraven stavební projekt na opravu průčelní stěny školní budovy, která velice trpí blízkostí rušné vozovky v ulici Masarykova.

Přejeme všem studentům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům úspěšný a smysluplnou prací se vyznačující školní rok 2015/ 2016.

Vedení školy

Poslední novinky