Školní výlet

7. června 2016

Ve čtvrtek 2. června 2016 se naše třída 2. L s třídní profesorkou Soškovou a s paní profesorkou Rýparovou vydala na dvoudenní výlet na Stvořidla.

Vlakem jsme přijeli do Světlé nad Sázavou, kde jsme přesedali do dalšího vlaku mířícího do cíle našeho putování. Cesta starým motoráčkem s krosnami na zádech a se stany v rukou byla velice namáhavá, ale přesto romantická s krásným výhledem z Posázavského pacifiku. Po ukončení naší budovatelské činnosti- stavbě stanů, jsme vyrazili na krásnou procházku do Ledče nad Sázavou. Cestou paní profesorky vymýšlely soutěže zaměřené nejen na naši fyzickou stránku, ale také na tu vědomostní. Soutěže dostaly i své vítězky- Lucii Krupauerovou a Elišku Nuhlíčkovou.

Závěr prvního dne výletu zpestřil táborák, u kterého zpívaly nejen studentky se specializací HVS, ale také paní profesorky a ostatní studenti. Nakonec nám Věruška Krulišová připravila skvělou hru na poznávání hlášek z filmů. Na druhý den jsme naplánovali pěší túru do Světlé nad Sázavou. Bohužel nám počasí nepřálo a celé dopoledne pršelo, tak jsme vzali s povděkem železniční spoj. Déšť nás provázel celý den, ale i přesto jsme se vraceli domů s úsměvy ve tvářích. Chceme poděkovat paní profesorce Soškové a Rýparové za zpestření závěru školního roku. Na tento výlet budeme rádi vzpomínat.

Tereza Kovářová ,2.L

Poslední novinky